Psychoterapia indywidualna i grupowa


Leczenie i terapia w problemach:
- uzależnień (alkohol, narkotyki, lekomania, erotomania i inne)
- współuzależnień,
- lęków, nerwic, depresji,
- relacji w rodzinie,
- relacji z dziećmi,
- wypalenia zawodowego,
- chronicznego zmęczenia,
- zaburzeń emocjonalnych,
- pracoholizmu, zakupoholizmu.

Pomoc i terapia w sytuacjach życiowych:
- stres pourazowy,
- depresja poporodowa - duże doświadczenie,
- utrata bliskiej osoby,
- kryzysów życiowych,
- urazów psychicznych.
- pomoc rodziną adopcyjnym